dissabte, 26 de novembre de 2011

Concert de Santa Cecília 2011


01 Quan seré gran

02 Si tu vas al cel

03 Brahms' Lullaby

04 El petit vals

05 Alegrament naveguem

06 Els nens del cor

07 Coral

08 Estudi nº8

09 Xim-xi-mini

10 La primavera

11 Quan a vora de tu passo

12 Dansa àrab

13 Hopping along

14 Quan les oques van al camp

15 Dancing bear

16 Piturrín

17 My heart will go on

18 Quan les oques van al camp (bis)

Fotos "Concert de Santa Cecilia 2011"

Fotos "Concert de Santa Cecilia 2011"

18 Quan les oques van al camp (bis)

17 My heart will go on

Ingrid Carbonell (veu), Nil Manyer (piano), Iosune Jimenez (flauta),Alba Candelario (flauta), Maria Marquilles (flauta), Sara Martín (metal·lòfon baix), Irene Padilla (xilòfon), Ximena Soto (xilòfon)i Marina Fraile (xilòfon)

16 Piturrín

Marc Ballestero

15 Dancing bear

Jordi Baqués

14 Quan les oques van al camp

Núria Idurriaga

13 Hopping along

Ivet Peralta

12 Dansa àrab

Jordi Baqués (piano), Joan Rahmnan (xilòfon) i Ferran Cárceles (timbala)

11 Quan a vora de tu passo

Melani Torres (flauta), Claudia Carnota (flauta), Romina Gonda (flauta), Touria Zribri (flauta), Hanna Salazar (xilòfon), Gabriella Tella (metal·lòfon), Carla Zapata (metal·lòfon) i Joshua Martos (timbala)

10 La primavera

Mariona Marsol

dijous, 24 de novembre de 2011

05 Alegrament naveguem

Miguel Baqués

04 El petit vals

Berta Sierra

03 Brahms' Lullaby

Paula Mabilón (piano), Ana Moro (piano), Marina Aguilar (flauta)i Aida Punsola (flauta).

02 Si tu vas al cel

Paula Acero (violí), Berta Quirant (flauta), Anna Sánchez (Flauta), Berta Brugat (metal·lòfon baix)i Laura Ruiperez (metal·lòfon)

01 Quan seré gran

Sebastián Phillips (flauta), Marc Ballestero (piano), Sergi Valdivia (timbala) i Savier Sandalinas (timbala)